Servis


servis

 

NAŠI SERVISI

Brzi servis

Svi aparti i oprema koji se pokvare u garantnom roku biće servisirani u najkraćem roku a najkasnije do 7 dana.

Garancija

Svi aparati proizvođača Atikerweld imaju garantni rok od 2 godine. Dijelovi kao što su kliješta, maske, kablovi ne spadaju pod garanciju izuzev ako su sa fabričkom greškom.

Besplatan popravak

Popravka pokvarenog dijela ili dijela oštećenog prilikom montaže, neće bitni naplaćena.

Rok za popravku

Maksimalan broj dana za popravku je 20 dana od dana prijave kvara. U slučaju da se ustanovi kvar koji nije moguće otkloniti u roku od 10 radnih dana, korisnik će dobiti zamjenski aparat sličnih karakteristika na korištenje do perioda popravke vlastitog aparata.

 

youpublish_logo_grau3 Atikerweld garancija